Xin công văn tại mộc bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Các bước xin visa tại cửa khẩu Mộc Bài

Hướng dẫn quy trình đóng mộc visa tại cửa khẩu Mộc Bài

Các bước xin visa tại cửa khẩu Mộc Bài Đóng mộc visa tại cửa khẩu Mộc Bài là lựa chọn ưu tiên của nhiều khách quốc tịch nước ngoài khi họ đã có Công Văn Nhập Cảnh Vào Việt Nam. Nhưng hiện tại đa số họ vẫn chưa biết Các…

Xin công văn tại mộc bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Dịch vụ cấp mới và gia hạn visa cho khách qua cửa khẩu Mộc Bài

Duyệt nhập cảnh du lịch cho khách nước ngoài Loại 01 tháng một lần, 02 ngày 15$/khách Loại 01 tháng nhiều lần, 02 ngày 20$/khách Loại 03 tháng một lần, 02 ngày 20$/khách Loại 03 tháng một lần, 02 ngày 30$/ khách II. Duyệt visa nhập cảnh các cửa khẩu…