Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin công văn tại mộc bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Hướng dẫn khai báo y tế bằng hình thức điện tử

  Hướng dẫn khai báo y tế bằng hình thức điện tử tại cửa khẩu Mộc Bài ĐÂY LÀ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG, THÔNG TIN CỦA ANH/CHỊ SẼ GIÚP CƠ QUAN Y TẾ LIÊN LẠC KHI CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM Khuyến cáo: Khai báo thông…

Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Xin visa 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Ấn Độ

Xin visa 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Ấn Độ

Xin visa 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Ấn Độ Do tình hình dịch virus corona (ncov) Cửa khẩu Mộc Bài tạm dừng việc đưa người  Trung Quốc lao động trong lúc có dịch và 1 số quốc tịch ( hoặc trường hợp bị dương tính )…

Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài

Visa cấp xuất 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Trung Quốc

Visa cấp xuất 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Trung Quốc 2022

Visa cấp xuất 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Trung Quốc 2024 Do tình hình dịch virus corona (ncov) từ 4/2/2020 Hải Quan Cửa khẩu Mộc Bài tạm dừng việc cấp mới Visa Việt Nam cho người mang quốc tịch Trung Quốc đại lục vào du lịch…