Xin công văn tại mộc bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Dịch vụ cấp mới và gia hạn visa cho khách qua cửa khẩu Mộc Bài

Duyệt nhập cảnh du lịch cho khách nước ngoài Loại 01 tháng một lần, 02 ngày 15$/khách Loại 01 tháng nhiều lần, 02 ngày 20$/khách Loại 03 tháng một lần, 02 ngày 20$/khách Loại 03 tháng một lần, 02 ngày 30$/ khách II. Duyệt visa nhập cảnh các cửa khẩu…