Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Visa cấp xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Canada

Visa cấp xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Canada Quý khách mang quốc tịch Canada đang ở Việt Nam hay đã có visa Việt Nam nhưng bị hết thời hạn nên muốn xin gia hạn thêm để ở lại Việt Nam hoàn thiện công việc. Chú ý bạn…

Xin công văn tại mộc bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Visa xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Hàn Quốc

Visa xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Hàn Quốc Quý khách Hàn Quốc đang ở Việt Nam, đã có visa Việt Nam nhưng bị hết thời hạn nên muốn xin gia hạn thêm để ở lại Việt Nam hoàn thiện công việc. Chú ý bạn nên gia hạn…

Xin công văn tại mộc bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Công văn làm visa xuất 3 tháng 1 lần tại Mộc Bài

Công văn làm visa xuất 3 tháng 1 lần tại Mộc Bài Khi nhập cảnh không đúng mục đích, khách phải xuất cảnh khỏi Việt Nam để xin visa lại sao cho đúng mục đích nhập cảnh để quay lại Việt Nam. Nếu Khách có chuyến công tác ngoài nước,…