Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài

Visa cấp xuất 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Trung Quốc

Visa cấp xuất 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Trung Quốc 2022

Visa cấp xuất 3 tháng tại cửa khẩu Mộc Bài cho quốc tịch Trung Quốc 2022 Do tình hình dịch virus corona (ncov) từ 4/2/2020 Hải Quan Cửa khẩu Mộc Bài tạm dừng việc cấp mới Visa Việt Nam cho người mang quốc tịch Trung Quốc đại lục vào du lịch…

Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Visa cấp xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Canada

Visa cấp xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Canada Quý khách mang quốc tịch Canada đang ở Việt Nam hay đã có visa Việt Nam nhưng bị hết thời hạn nên muốn xin gia hạn thêm để ở lại Việt Nam hoàn thiện công việc. Chú ý bạn…

Xin công văn tại mộc bài, Xin Visa du lịch tại Mộc Bài, Xin visa ở cửa khẩu Mộc Bài, Xin visa thương mại Mộc Bài

Visa xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Hàn Quốc

Visa xuất 3 tháng tại Mộc Bài cho người Hàn Quốc Quý khách Hàn Quốc đang ở Việt Nam, đã có visa Việt Nam nhưng bị hết thời hạn nên muốn xin gia hạn thêm để ở lại Việt Nam hoàn thiện công việc. Chú ý bạn nên gia hạn…